Samen staan we sterk

De Samenwerkwijzer geeft inzicht, adviezen en tools voor het opstarten of verbeteren van jouw samenwerkingsverband in de fysieke leefomgeving.

Nederland is volop in transitie. De noodzaak voor integraal programmeren wordt steeds groter. Want alleen door integrale samenwerking tussen overheden, woningcorporaties, waterschappen en netwerkbedrijven, lukt het om alle opgaven in de openbare ruimte te realiseren binnen de grenzen van schaars beschikbare ruimte, tijd, geld, capaciteit en beperkte overlast voor de omgeving.

Maar waar te beginnen? Wie heeft er tips? Wat zijn de valkuilen? Zijn er voorbeelden beschikbaar en waar vind je die? Het antwoord op al deze vragen, presenteren het Centrum ondergronds bouwen (COB), De Bouwcampus en Mijn Aansluiting in: de Samenwerkwijzer.

Hoe werkt de scan?

Beantwoord in 10 minuten negen sets aan vragen om te zien waar jouw samenwerkingsverband nu staat en op welke fronten jullie je verder kunnen verbeteren. Een van de vragen is bijvoorbeeld: ‘Kennen de deelnemers van de samenwerking het hoofddoel van de samenwerking en kunnen zij dit helder uitleggen aan stakeholders?’. De vragen en adviezen in de Samenwerkscan zijn gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie van succesvolle, ervaren samenwerkingen. Meer hierover lees je hieronder.

Na het invullen van de vragen ontvang je een radargrafiek van je samenwerking met de resultaten op het gebied van onder andere ambitie, proces, relatie en ontwikkeling. Hierdoor zie je direct op welke gebieden je kunt verbeteren.

In de bibliotheek vind je concrete instrumenten om je samenwerking te optimaliseren. Denk daarbij aan een definitiekaart, een voorbeeld-convenant en formats voor het beschrijven van doelen of rollen, maar ook aan het spel ‘Botsende belangen’ om deelnemers bewust te maken van de verschillende belangen bij de herinrichting van een fictieve woonwijk.

Voor wie?

De Samenwerkwijzer en Samenwerkscan zijn ontwikkeld voor samenwerkingsverbanden die werken aan integrale planafstemming in de fysieke leefomgeving, of hiermee willen starten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan onder andere uit netbeheerders, gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, warmte-partijen, media-partijen en provincies. Integrale planafstemming is de tussenstap tussen langetermijnbeleid (meer dan tien jaar vooruit) en de operatie (tot twee jaar vooruit) en focust op plannen tussen de twee en tien tot vijftien jaar vooruit.

Zowel voor startende als bestaande samenwerkingen, biedt de Samenwerkwijzer inzicht en handvatten. Je kunt de Samenwerkscan invullen als individu, of je vraagt vooraf een groepscode aan via het contactformulier. Met deze groepscode kun je – nadat groepsgenoten de scan individueel hebben ingevuld – de antwoorden vergelijken. Het groepsresultaat vormt een mooi startpunt voor een goed gesprek over verbeteringen in de samenwerking.

Praktische vragen

 • Moet de Samenwerkscan door alle partijen worden ingevuld?
  Je vult de scan individueel in. Wanneer je als groep elkaars individuele resultaten wilt vergelijken, vraag dan van tevoren een groepscode aan via het contactformulier. Zie meer info bij ‘Voor wie’ hierboven.
 • Kan ik een gegeven antwoord nog aanpassen?
  Ja, je kunt tijdens de scan teruggaan om een eerder antwoord aan te passen.
 • Kan ik vragen overslaan?
  Nee, het is niet mogelijk een vraag over te slaan.
 • Kan ik de scan afsluiten en later afmaken?
  Nee, het is niet mogelijk de scan tussentijds op te slaan.
 • Kan ik de Samenwerkscan vaker invullen?
  Ja, dit kun je doen om de verschillende onderwerpen van je samenwerkingsverband te monitoren.
 • Kan ik een vraag stellen of met iemand sparren?
  Jazeker. Onze experts helpen je graag verder. Stel je vraag via het contactformulier en we nemen contact met je op.

Hoe is de Samenwerkscan ontwikkeld?

Er is uitgebreid onderzoek aan de Samenwerkscan voorafgegaan. Dit gebeurde in het project Stimuleringsmodel voor samenwerking. Er zijn sleutelfactoren geanalyseerd op basis van gesprekken met partners in ervaren samenwerkingsverbanden, die bestonden uit minimaal netwerkbedrijven van energie, gas en water, en een gemeente. Ook is gekeken naar wetenschappelijke modellen op het gebied van samenwerking. Het resultaat is een vragenlijst die zich richt op negen aspecten, verdeeld over drie hoofdthema’s:

 • Waarom werken we samen: ambitie, afhankelijkheid, belangen.
 • Hoe werken we samen: relatie, organisatie, proces.
 • Wat levert samenwerken op: leren, waarde, resultaat.

De partijen in de betrokken samenwerkingsverbanden hebben niet alleen indirect bijgedragen aan de vragenlijst en adviezen. Deze kennisdragers en experts stellen ook actuele templates ter beschikking van bijvoorbeeld convenanten, procesafspraken, profielschetsen, besturingsmodellen, werksessies voor meer dialoog en vertrouwen en nog veel meer. Deze zijn te vinden in de bibliotheek.

Samen komen we verder

De Samenwerkwijzer is een initiatief van de samenwerkende organisaties: Centrum ondergronds bouwen, Mijn Aansluiting en De Bouwcampus. Het project is medegefinancierd door het Fonds Fysieke Leefomgeving. Na oplevering van het inventarisatierapport Vol vertrouwen vooruit (2021) – over succesvolle samenwerkingsverbanden voor integraal programmeren in de ondergrond – is verder gewerkt aan het bundelen van alle kennis en waardevolle praktijkervaringen hierbij. Alle kennis en ervaringen om effectiever samen te werken, worden aangeboden op deze website in de vorm van de Samenwerkwijzer, de bibliotheek met diverse hulpmiddelen en de Samenwerkscan. Samen komen we verder!

Meer weten?

Wil je sparren met onze experts over hoe je jouw samenwerkingsverband kunt verbeteren? Of zoek je een bepaald document voor jouw samenwerkingsverband? Neem contact op via het contactformulier. We helpen je graag.

Meer informatie over het gebruik en de opslag van (persoonlijke) gegevens vind je op de pagina Privacy.

Groepsresultaten

Als je de Samenwerkwijzer hebt gedaan met een groepscode, kun je hiermee het resultaat van jouw samenwerkingsverband ophalen.

Om de scan in groepsverband te doen, kun je een groepscode aanvragen bij het expertteam van de Samenwerkwijzer.

Groepsresultaat ophalen