De Samenwerkwijzer

Wijzer in integrale planafstemming van projecten in de ondergrond.

Verkennen van de samenwerking
 1. Bepaal mogelijke partners bij integraal samenwerken 2 tot 10 jaar voor uitvoering.
 2. Formeer een kernteam en benoem een samenwerkingscoördinator.
 3. Leer toekomstige partners goed kennen en werk samen aan vertrouwen.
 4. Completeer het besturingsmodel.
 5. Zorg voor gezamenlijk inzicht in scope, doelstellingen, belangen, context en kansen.
 6. Maak gebruik van de norm en praktijkrichtlijn: Ordening van ondergrondse netten.
 7. Formuleer een gezamenlijk doel en eventueel een intentieovereenkomst. Zorg voor goede communicatie.
Integraal afstemmen
 1. Bespreek projecten twee tot tien jaar vooruit, volgens de procesafspraken.
 2. Stel per project de kaders op; wie zijn deelnemers en wat zijn de opgaven.
 3. Verstrek een opdracht aan de projectorganisatie(s). inclusief inventarisatie van mogelijk vertragende factoren.
 4. Stem het portfolio af in een gebiedsprogramma en projectenlijst.
 5. Draag het convenant-gedachtengoed uit en richt interne organisaties passend in.
 6. Evalueer de samenwerking, maak hierbij opnieuw gebruik van de Samenwerkscan.
Integraal voorbereiden
 1. Formeer gezamenlijk een projectteam en benoem één voorzitter voor dit project.
 2. Verfijn samen de scope, planning en haalbaarheid op basis van afgestemde schetsontwerpen.
 3. Geef opdracht voor gezamenlijke vooronderzoeken.
 4. Werk schetsontwerpen uit tot afgestemde voorlopige ontwerpen.
 5. Bepaal de uitvoeringskaders op basis van de gezamenlijke voorlopige ontwerpen.
 6. Werk de voorlopige ontwerpen uit tot gezamenlijke definitieve ontwerpen.
 7. Bepaal samen met inkoop en raming de samenwerkings- en aanbestedingsvarianten.
 8. Benoem in opdrachtverstrekking het convenantproject, doelstelling, belangen, context en kansen.
 9. Bij meerdere aannemers: leg de coördinatieplicht vast in een uitvoerings-coördinatieovereenkomst.
 10. Maak met het projectteam een gezamenlijk communicatieplan en stel een omgevingsmanager aan.
 11. Start gezamenlijke omgevingscommunicatie.
 12. Definieer resterende dubbele taken en pak deze gezamenlijk op.
 13. Maak met het projectteam een projectplan met risico-inventarisatie, planning en projectoverlegstructuur.
Ontwikkelen en
formaliseren
 1. Selecteer een wijze of platform om plannen af te stemmen.
 2. Stel de procesafspraken op van individueel plan tot afgestemd portfolio.
 3. Stel spelregels op. Eventueel inclusief geheimhoudingsovereenkomst.
 4. Formeer de planafstemmingstafel en plan een sessie om elkaar te leren kennen en vertrouwen.
 5. Organiseer een training gericht op het leren van het systeem en de procesafspraken.
 6. Start de planafstemmingstafel met 5 tot 10 plannen per partij. Vier successen!
 7. Bepaal de definitieve werkwijze. Maak gebruik van de Samenwerkscan en de toelichting hierbij.
 8. Stel een convenantovereenkomst en implementatie- en communicatieplan op.
Inrichten
ontwerpproces
 1. Start een werkgroep om het gezamenlijke ontwerpproces vorm te geven.
 2. Breng in kaart waar in de voorbereiding partijen afhankelijk zijn van elkaar en verwerk dit tot een gecombineerde tijdslijn.
 3. Los knelpunten waar mogelijk op.
 4. Bepaal welke vooronderzoeken gezamenlijk kunnen, de kostenverdeling en wie opdrachtgever is.
 5. Maak afspraken over de communicatie bij projecten.
 6. Zet de mogelijke samenwerkings- en aanbestedingsvarianten op een rij.
 7. Verzamel de informatie uit de vorige stappen op één plaats, zodat projectteams het gemakkelijk kunnen gebruiken. 
Integraal uitvoeren
 1. Start met de uitvoering van het project.
 2. Ontdubbel ook in uitvoering. Denk aan communicatie, opslag, tijdelijke verkeersmaatregelen etc.
 3. Ga aan de slag met gezamenlijke voortgangsbewaking, afstemming, meerwerk, minderwerk etc.
 4. Doe een gezamenlijke projectevaluatie en koppel terug aan het kernteam.
Verkennen van de samenwerking
Klik voor meer
 1. Bepaal mogelijke partners bij integraal samenwerken 2 tot 10 jaar voor uitvoering.
 2. Formeer een kernteam en benoem een samenwerkingscoördinator.
 3. Leer toekomstige partners goed kennen en werk samen aan vertrouwen.
 4. Completeer het besturingsmodel.
 5. Zorg voor gezamenlijk inzicht in scope, doelstellingen, belangen, context en kansen.
 6. Maak gebruik van de norm en praktijkrichtlijn: Ordening van ondergrondse netten.
 7. Formuleer een gezamenlijk doel en eventueel een intentieovereenkomst. Zorg voor goede communicatie.
Ontwikkelen en
formaliseren
Klik voor meer
 1. Selecteer een wijze of platform om plannen af te stemmen.
 2. Stel de procesafspraken op van individueel plan tot afgestemd portfolio.
 3. Stel spelregels op. Eventueel inclusief geheimhoudingsovereenkomst.
 4. Formeer de planafstemmingstafel en plan een sessie om elkaar te leren kennen en vertrouwen.
 5. Organiseer een training gericht op het leren van het systeem en de procesafspraken.
 6. Start de planafstemmingstafel met 5 tot 10 plannen per partij. Vier successen!
 7. Bepaal de definitieve werkwijze. Maak gebruik van de Samenwerkscan en de toelichting hierbij.
 8. Stel een convenantovereenkomst en implementatie- en communicatieplan op.
Integraal afstemmen
Klik voor meer
 1. Bespreek projecten twee tot tien jaar vooruit, volgens de procesafspraken.
 2. Stel per project de kaders op; wie zijn deelnemers en wat zijn de opgaven.
 3. Verstrek een opdracht aan de projectorganisatie(s). inclusief inventarisatie van mogelijk vertragende factoren.
 4. Stem het portfolio af in een gebiedsprogramma en projectenlijst.
 5. Draag het convenant-gedachtengoed uit en richt interne organisaties passend in.
 6. Evalueer de samenwerking, maak hierbij opnieuw gebruik van de Samenwerkscan.
Inrichten
ontwerpproces
Klik voor meer
 1. Start een werkgroep om het gezamenlijke ontwerpproces vorm te geven.
 2. Breng in kaart waar in de voorbereiding partijen afhankelijk zijn van elkaar en verwerk dit tot een gecombineerde tijdslijn.
 3. Los knelpunten waar mogelijk op.
 4. Bepaal welke vooronderzoeken gezamenlijk kunnen, de kostenverdeling en wie opdrachtgever is.
 5. Maak afspraken over de communicatie bij projecten.
 6. Zet de mogelijke samenwerkings- en aanbestedingsvarianten op een rij.
 7. Verzamel de informatie uit de vorige stappen op één plaats, zodat projectteams het gemakkelijk kunnen gebruiken. 
Integraal voorbereiden
Klik voor meer
 1. Formeer gezamenlijk een projectteam en benoem één voorzitter voor dit project.
 2. Verfijn samen de scope, planning en haalbaarheid op basis van afgestemde schetsontwerpen.
 3. Geef opdracht voor gezamenlijke vooronderzoeken.
 4. Werk schetsontwerpen uit tot afgestemde voorlopige ontwerpen.
 5. Bepaal de uitvoeringskaders op basis van de gezamenlijke voorlopige ontwerpen.
 6. Werk de voorlopige ontwerpen uit tot gezamenlijke definitieve ontwerpen.
 7. Bepaal samen met inkoop en raming de samenwerkings- en aanbestedingsvarianten.
 8. Benoem in opdrachtverstrekking het convenantproject, doelstelling, belangen, context en kansen.
 9. Bij meerdere aannemers: leg de coördinatieplicht vast in een uitvoerings-coördinatieovereenkomst.
 10. Maak met het projectteam een gezamenlijk communicatieplan en stel een omgevingsmanager aan.
 11. Start gezamenlijke omgevingscommunicatie.
 12. Definieer resterende dubbele taken en pak deze gezamenlijk op.
 13. Maak met het projectteam een projectplan met risico-inventarisatie, planning en projectoverlegstructuur.
Integraal uitvoeren
Klik voor meer
 1. Start met de uitvoering van het project.
 2. Ontdubbel ook in uitvoering. Denk aan communicatie, opslag, tijdelijke verkeersmaatregelen etc.
 3. Ga aan de slag met gezamenlijke voortgangsbewaking, afstemming, meerwerk, minderwerk etc.
 4. Doe een gezamenlijke projectevaluatie en koppel terug aan het kernteam.

De Samenwerkscan

Deze scan geeft inzicht, adviezen en tools voor het opstarten of verbeteren van jouw samenwerkingsverband in de fysieke leefomgeving.

Mogelijk gemaakt door:

Inzicht en tips

Na het beantwoorden van de vragen laat de Samenwerkscan direct zien hoe je jouw samenwerkingsverband verder kunt ontwikkelen.

Handige instrumenten

In de bibliotheek vind je handige instrumenten, zoals voorbeeld-convenanten, rollenverdelingen, processchema’s en nog veel meer.

Bereid je voor

Lees de toelichting. Zorg dat je de vragen geconcentreerd kunt beantwoorden. De scan duurt gemiddeld tien minuten.

Doe de scan

Beantwoord de vragen en stellingen over jouw samenwerkingsverband. Tussentijds opslaan is niet mogelijk; teruggaan wel.

Resultaat

Direct na het beantwoorden van de vragen ontvang je inzicht in jouw samenwerkingsverband en mogelijke kansen om verder te ontwikkelen.

Groepsresultaten

Als je de Samenwerkwijzer hebt gedaan met een groepscode, kun je hiermee het resultaat van jouw samenwerkingsverband ophalen.

Om de scan in groepsverband te doen, kun je een groepscode aanvragen bij het expertteam van de Samenwerkwijzer.

Groepsresultaat ophalen